zen zen at

Könelişen söz seret zenan

  • Ýagşy zen barsa pis äre, Ömrüni ýakan ýalydyr. (Zelili)

  • Namart otyr, geňeş eýlär zen bile, Goç ýigitler zen geňeşin aňlamaz. (Magtymguly)


Duş gelýän formalary
  • zende
  • zeni
  • zenine
  • zeniňi