zekat

[zeka:t]

Könelişen söz Yslam dini boýunça her ýylda ýerden alynýan hasylyň ondan birine deň bolan salgyt.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem zekat - zekady.