zehinsiz ze‧hin‧siz sypat

[zehi:nsiz]

Zehini ýok bolan, kütek zehinli, talantly bolmadyk, ukypsyz, körzehin.

  • Öwez zehinsiz däldi. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)


Duş gelýän formalary
  • zehinsize
  • zehinsizlerem
  • zehinsizlik