zeňli sypat

Zeň bilen örtülen, zeň alan, poslan.

  • Zeňli şaý-sep.