zeňlemek işlik

  1. Zeň baglamak, zeň tutmak, pos baglamak, poslamak.

    • Orazgylyç dagy zeňläp giden gadymy pullary çöpläp alýardylar. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  2. Göçme manyda Bir ýerde mejbury ýagdaýda uzak wagtlap bolmak zerarly lejiň çykmak.

    • Ençeler türmede zeňledi çüýräp, maslygyn tozdurdy, ol itler süýräp. (N. Pomma, Saýlanan eserler)