zeň at

Yzgar zerarly predmetleriň, jisimleriň ýüzünde emele gelýän pos.

  • Til bilenler güň bolupdyr, Altyn-kümüş zeň bolupdyr. («Türkmen Halk Şahyrana Döredijiligi»)