zeýrenmek işlik

Bir zat barada razylaşmaýanlygyň nägilelik bilen bildirmek, nägilelik bilen geplemek, käýinmek.

  • Her haýsy öz agyran ýerini tutup zeýrenýärdi. (A. Gowşudow, Powestler we hekaýalar)

  • Biriniň ýanynda içiňi döküp zeýrenmek.