zeýrenişmek işlik

Biri-biriň bilen zeýrenmek, kän bolup zeýrenmek.

  • Gulmanyň eden zulumyndan zeýrenişerdiler. (A. Gowşudow, Powestler we hekaýalar)

  • Ine olaryň şol günki gürrüňleri derdinişmek, zeýrenişmekdi. (A. Gowşudow, Powestler we hekaýalar)