zeýrençli sypat

Zeýrenç bilen syzdyrylýan, zeýrenç bilen beýan edilýän, igençli.

  • Adamlaryň zeýrençli käýinji gyzyşyp, bir derejä barandan soň, Baba soldat murtlaryny towlady. (A. Gowşudow, Powestler we hekaýalar)