zeýlemek işlik

Zeý çykmak, yzgar çykmak, yzgar çekmek, şorlamak.

  • Ýollaryň iki tarapy-da zeýläp, ýüzi sorlap ýatan meýdanlyk ýa-da zeý suwundan ezýet çekip, saralyp oturan ekinçilik bolup gidýärdi. (B. Seýtäkow, Gyz salgydy)

  • Aşa suwaryş işlerini geçirmeklik ekin meýdanlarynyň zeýlemegine getirýär.