zarynlamak işlik

[za:rynlamak]

Zaryn ses bilen zeýrenmek, nalyş edip aglamak, ahy-nala çekmek.

  • Ol öz ýanyndan: -- Artyk jan ýetiş! -- diýip zarynlady, garry onuň syýyndan ýapyşyp zarynlady. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)