zarplanmak zarp‧lan‧mak işlik

Bady has artmak, barha güýjemek, batlanmak, galmak.

  • Başlygyň garyljyk ýogyn sesi barha zarplandy. (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)


Duş gelýän formalary
  • zarplandy
  • zarplanmak