zarp zarp at

 1. Bir hereketiň güýji, bat, ýelgin.

  • Adalatsyz döwri köp gören çaglar, Saraldy, hor boldy ol gara baglar, Zarbymyzdan titräp, yranşyp daglar, Üstünden dumany aýrylsa gerek. (Ş. Kekilow, Saýlanan eserler)

 2. Urgy, zarba.

  • Men seni ýekeje zarba bilen ýere gömerin. (G. Muhtarow, G. Seýitliýew, Çopan ogly)

Ýazuw düzgüni

Çekimlisi uzyn aýdylýandygy üçin çekimli ses bilen başlanýan goşulma ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem zarp - zarbym, zarbyň.

zarp alamaty

Matematika, Könelişen söz Köpeltmek alamaty, belgisi.

zarp etmek

Matematika, Könelişen söz Sanlary biri-birine götermek, köpeltmek.


Duş gelýän formalary
 • zarba
 • zarbady
 • zarby
 • zarbymyzdan
 • zarbyn
 • zarbyna
 • zarbynda
 • zarbyndan
 • zarbyny
 • zarbynyň
 • zarbyňdan
 • zarbyňyzdan
 • zarplaryň
 • zarply
 • zarplylar
 • zarplylaryň
 • zarplylyk