zarlamak işlik

[za:rlamak]

Ahy-zar çekmek, zar çekmek, nalyş edip aglamak.