zarlamak zar‧la‧mak işlik

[za:rlamak]

Ahy-zar çekmek, zar çekmek, nalyş edip aglamak.


Duş gelýän formalary
  • zarlady
  • zarlamazlar
  • zarlanym
  • zarlap
  • zarlar
  • zarlary
  • zarlaýandyr
  • zarlaýar