zarba

  1. Urulýan urgy, edilýän hüjüm, çozuş, zarp.

    • Artygyň polkuna mazaly zarba degipdi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  2. Göçme manyda Depgin, temp, zor bermeklik.

zarba urmak

Zor bermek, zor salmak, urgy indermek, urmak.