zandyýamanlyk

Zandy bozuklyk, päliýamanlyk, betniýetlik.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem zandyýamanlyk - zandyýamanlygy.