zalymlyk za‧lym‧lyk

[za:lymlyk]

 1. Rehimsiz hökümdarlyk, sütemkärlik.

  • Halk onuň körlügi üçin däl-de, zalymlygy üçin garşylyk görkezýär. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

 2. Doňýüreklik, ýowuzlyk.

  • Onuň ýönekeý sada gürrüňinde garaňky dünýäde höküm sürýän zalymlyk, deňsizlik şekillenýärdi. (A. Gowşudow, Powestler we hekaýalar)

  • Heý, şeýle-de bir zalymlyk bolarmy? (G. Muhtarow, G. Seýitliýew, Çopan ogly)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem zalymlyk - zalymlygy.


Duş gelýän formalary
 • zalymlyga
 • zalymlygy
 • zalymlygyna
 • zalymlygyny
 • zalymlygynyň
 • zalymlygyň
 • zalymlygyňam
 • zalymlygyňyzy
 • zalymlykda
 • zalymlykdan
 • zalymlykdyr
 • zalymlyklary
 • zalymlykly