zagyrdyklamak za‧gyr‧dyk‧la‧mak işlik

seret zagyrdamak

  • Kişiniň malyna el degirjek bolanda, endamy demir tikenli ýaly zagyrdyklaýardy.


Duş gelýän formalary
  • zagyrdyklamak
  • zagyrdyklaýardy