zagyrdamak za‧gyr‧da‧mak işlik

Gorkmak, üşemek we ş. m. zerarly titrekläp durmak, sandyrap durmak, saňňyldamak, zagyrdyklamak.

  • Seniň sesiňi eşidende zagyrdap dursa nädersiň! (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)


Duş gelýän formalary
  • zagyrdap