zagpyran

[zagpyra:n]

Botanika Gülüniň bir böleginden reňk alynýan ösümlik.

  • Ýüzleri zagpyran dek saralyp ir kuwwatdan düşüp ugran ýetginjek jogap berdi. (G. Kulyýew, Köpetdagyň aňyrsynda)