zag zag

[za:g]

Zoologiýa Gara garga.

  • Deň görmezler bilbil bilen zaglary, Yşkyň ýüregime saldy daglary. (Mollamurt, Saýlanan eserler)

  • Saýraşýar bilbili, kowuldy zaglar, Gezmäge sapaly gyzykly çaglar. (N. Pomma, Saýlanan eserler)


Duş gelýän formalary
  • zagdan
  • zaglar
  • zaglara
  • zaglary
  • zagy
  • zagydyr
  • zagyň