zabyrdy

  1. Çalt hereket, çalt ýöreýiş, gidiş netijesinde çykýan ses.

    • Maşynlaryň zabyrdysy barha güýçlenýär.

  2. Göçme manyda Çalt geplenende eşidilýän gürrüň, ses.