zabun za‧bun

[zabu:n]

 1. Gaty rehimsiz, çakdanaşa berk, pugta.

  • Ýermolaý ony gaty zabun tutardy. (I. S. Turgenýew, Awçynyň hatlaryndan)

 2. Örän güýçli, gazaply.

  • Zabun sowuk howa.


Duş gelýän formalary
 • zabun-da
 • zabuna
 • zabunam
 • zabunda
 • zabundan
 • zabundy
 • zabundyr
 • zabunlyga
 • zabunlygy
 • zabunlygyna
 • zabunlygyny
 • zabunlyk
 • zabuny
 • zabunyň
 • zabunyňam