zaýaçylyk

[za:ýaçylyk]

Zaýa edilmegiň, harap edilmegiň netijesi, harapçylyk, bozuklyk.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem zaýaçylyk - zaýaçylygy.