zaýa

[za:ýa]

  1. Harap bolan, ynjamak netijesinde derde ýaramaýan, hatardan çykan, isrip bolan, yrýa.

    • Pagtadyr Watanyň geregi-görki, Ýekeje übtügem bolmasyn zaýa. (N. Pomma, Saýlanan eserler)

    • Ol ekinleriniň hasylyny zaýa etmän ýygnaýar. (K. Jumaýew, Dört dogan)

    • Zaýa bolan önüm.

  2. Ýoldan çykan, azan, ahlak taýdan bozulan.