zürýat

[zürýa:t]

Ogul-gyz, nesil, çaga.

  • Zürýatsyz adam bir gury agaçdyr. («Görogly» eposy)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem zürýat - zürýady.