zähre

Anatomiýa Öt haltasy.

zähresi ýarylmak

Birdenkä gaty gorkmak, allaniçigsi bolmak.

  • Zähresi ýarylara gelen Büşi ilki bada elindäki tüpeňini hem unutdy. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

  • Köse-de zähresi ýarylan ýaly boldy. («Görogly» eposy)