zäherlenmek işlik

  1. Bir zada zäher gatylmak, awy goşulmak, awulanmak.

  2. Zäher berlip öldürilmek, awulanyp öldürilmek.

    • Tüsse çykar odun doly ýanyp gutarmanka ýapylanda, ugar zady bilen zäherlenmek ýygy-ýygy görünýär. (A. N. Kabanow, Adamyň anatomiýasy we fiziologiýasy)

  3. Göçme manyda Birine erbet täsir edilmek, ýaramaz yz galdyrylmak; agzyň ajadylmak.