yzygiderli y‧zy‧gi‧der‧li sypat

[y:zygiderli]

Biri-biriniň yzyndan bolup duran, yzly-yzyna, üznüksiz, hemişe, elmydama.


Duş gelýän formalary
 • yzygiderlidigini
 • yzygiderlidir
 • yzygiderliligi
 • yzygiderliligidir
 • yzygiderliliginde
 • yzygiderliligine
 • yzygiderliligini
 • yzygiderliliginiň
 • yzygiderliligiň
 • yzygiderlilik
 • yzygiderlilikde