yzlamak1 işlik

Eňremek, aglamak, zeýrenmek.

yzlamak2 işlik

[y:zlamak]

seret yzarlamak1

  • Kapitan ol yzy sypdyrman yzlap ugrady. (B. Gurbanow, Duşuşyk)

  • Çandybilden yzlap gelen dildarym, Men seniň gözüňe gurban bolaýyn. («Görogly» eposy)

  • Seljerdiler hemmesin. Ata-babasyn yzlap. (A. Kekilow, Saýlanan eserler)

  • Eda yzlasaň, ýola barar; ýoly yzlasaň-ile. (nakyl)