yzgarlylyk at

[yzga:rlylyk]

Nemlilik, çyglylyk, zeýlilik.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem yzgarlylyk - yzgarlylygy.