yzarlatmak y‧zar‧lat‧mak işlik

[y:zarlatmak]

  1. Galdyran yzy bilen agtarmak, yzyna seredip tapdyrmak, gözletmek, yzlatmak.

  2. Biriniň yzyna düşürmek, aňtatmak, ýanatmak, barladyp, seretdirip duruzmak, derňetmek.

    • Kitap okalanda yzarlatmak.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -ýar goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem yzarlatmak - yzarladýar, yzarladar, yzarladypdyr.


Duş gelýän formalary
  • yzarladyň
  • yzarladýar
  • yzarlatmak