ytygsamak işlik

Horluk çekmek, kynçylyga duçar, sergan bolmak, horlanmak.

  • Ol Owganystandan geldim gelende, olaryň gatyrlary ytygsamandy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Alabaharda gök ot ýaňyjyk iňňajy ýaly dürterip galany üçin gyltyma kowalaşşon garnyny ýazyp bilmän, gaýta kem-kemden ytygsamaga başlady. («Sowet edebiýaty» žurnaly)