ysytma

Dialektal söz seret gyzzyrma

  • Gözlerini tegeläp, ysytma bar ýaly sandyramaga başlady. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

  • Görogly agamy alty aýdan bäri ysytma aldy. («Görogly» eposy)