ysyrganyşmak y‧syr‧ga‧nyş‧mak işlik

[y:syrganyşmak]

  1. Biri-birini ysgap görmek, ys alyşmak.

    • Şol mahal obadan gelen itler hem ysyrganyşyp, ýerlerinden turdular. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

  2. Göçme manyda Bir näçe bolup bir zat barada syr biljek bolmak, syr aňlajak bolmak, birnäçe bolup aýlanyp ýörmek.


Duş gelýän formalary
  • ysyrganyşlary
  • ysyrganyşyp