ys at

[y:s]

Bir zadyň ýa-da bir jisimiň ys alyş organyna täsir edýän häsiýetli aýratynlygy.

  • Päkize geýimleriň, dürli atyrlaryň ysy kükeýärdi. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  • Tilki gernip durka, bir ýerden ýakymly ys gelýänini duýýar. («Türkmen halk ertekiler ýygyndysy»)