yralamak işlik

Birini ýa-da bir zady eýläk beýläk, çalaja itelemek, hereket etdirmek, silkelemek, ýaýkamak.

 • Şowlaýan şemal çölüň çöplerini yralap, pürlerdäki garlary çalaja eleýärdi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

 • Aýal çagany dyzynyň üstünde yralap ýatyrdy. (M. Ibrahimow, Ol gün geler)


Duş gelýän formalary
 • yralady
 • yralady-da
 • yraladym
 • yralamaga
 • yralamak
 • yralan
 • yralap
 • yralapdylar
 • yralapdyr
 • yralaýar
 • yralaýardy