ynsanyýetsizlik

[ynsa:nyýetsizlik]

Erbet gylyk-häsiýetlilik, adamkärçilik häsiýeti bolmazlyk, medeniýetsizlik.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem ynsanyýetsizlik - ynsanyýetsizligi.