ynsançylyk

[ynsa:nçylyk]

seret adamkärçilik

  • Ol ynsançylyk häsiýetini ýitirip, gapynyň agzynda nähili bolup duranyny bilmeýärdi. (A. Gowşudow, Saýlanan eserler)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem ynsançylyk - ynsançylygy.


Duş gelýän formalary
  • ynsançylyga
  • ynsançylygy