ynha

[ynha:]

seret ine

  • Ynha, şu gözel görnüşde meniň hem zähmetim bar. (B. Kerbabaýew, Aýslotan)

  • Aý eje, sen zady gaýgy etme, ynha buldozer gelip müňzär welin, köçeler edil süpürilene döner. («Sowet Edebiýaty» žurnaly)