ynanjaňlyk

Hemme zada aňsatlyk bilen ynanyjylyk, tizlik bilen ynanmaklyk, ynanjaň bolmaklyk.

  • Seniň ynanjaňlygyň zerarly, men öz borjumy ýerine ýetirip bilemok. (B. Kerbabaýew, Hekaýalar)

  • Özüniň sada ynanjyňlygyna güldi. (A. Gowşudow, Eserler)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem ynanjaňlyk - ynanjaňlygy.