ynamly y‧nam‧ly sypat

seret ynamdar

 • Seniň ynamly, yhlasly ýoldaşlaryň bary?! (M. Ibrahimow, Ol gün geler)

 • Öňden baran adam ynamly, gujurly ýöreýärdi. («Sowet edebiýaty» žurnaly)


Duş gelýän formalary
 • ynamlydy
 • ynamlydygyny
 • ynamlydygyňyzy
 • ynamlylygy
 • ynamlylygyna
 • ynamlylygyny
 • ynamlylygyň
 • ynamlylygyňy
 • ynamlylyk
 • ynamlylykdan
 • ynamlysyny