ymyzganmak y‧myz‧gan‧mak işlik

Azajyk uklap turmak, irkilmek.

 • Olar iki-üç sagat ymyzhgananlarynda soň, ýaňy daň atmanka ýola düşjekdiler. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

 • Komandir köp pikirden soň, ýaňy ymyzganan eken. (A. Gowşudow, Saýlanan eserler)


Duş gelýän formalary
 • ymyzganan
 • ymyzgandy
 • ymyzganjak
 • ymyzganmak
 • ymyzgansak
 • ymyzganyp
 • ymyzganypdy
 • ymyzganypdyr
 • ymyzganýardy
 • ymyzganýardylar