ymmat ym‧mat

 1. Könelişen söz Raýat, garaşly.

 2. Il, ýurt.

  • Hi biziň ýaly bolan ilde, ymmatda barmyka? (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)


Duş gelýän formalary
 • ymmata
 • ymmatda
 • ymmatlaryna
 • ymmatlarynyň
 • ymmaty
 • ymmatym
 • ymmatymdan
 • ymmatyna
 • ymmatyndan
 • ymmatynyň
 • ymmatyň