ylmylyk

[ylmy:lyk]

Ylmyň prinsiplerine esaslananlyk, ylmyň talaplaryna laýyklyk.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, k sesi g sesine öwrülýär.

Meselem ylmylyk - ylmylygy.

Sözlükde tapmadyk sözüňizi bize hödürläň we biz onuň düşündirişini tapmaga synanyşarys.