ylmy

Ylmyň prinsiplerine esaslanýan, ylmyň talaplaryna laýyk bolan.

  • Şahyryň ömri döredijiligi barada birnäçe ylmy makalalar ýazyldy. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  • Ylmy gürrüňler gijäniň bir wagtyna çenli dowam ederdi. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  • Men ylmy işimi hut kolhozyň içinde oturyp ýazmaga teklip etdim. (B. Pürliýew, Ilkinji gün)