ylhamlanmak işlik

Ylham almak, hyjuwlanmak, joşmak.

  • Duýgy düşünjeleri uly hem-de päk idealdan ylhamlanan şol adamlar, göýä bir desse, bir özen ýaly, haýsy wagtda birleşenleriniň parhyny bilmeýärdiler. (M. Ibrahimow, Ol gün geler)