ylham

Ruhy göteriliş, joşgun, hyjuw.

  • Sowet çagalary üçin okamaga, öz talantlaryny, döredijilikli ylhamlaryny ösdürmäge ajaýyp şertler döredildi. («Mydam taýýar» gazeti)