ylham yl‧ham

Ruhy göteriliş, joşgun, hyjuw.

 • Sowet çagalary üçin okamaga, öz talantlaryny, döredijilikli ylhamlaryny ösdürmäge ajaýyp şertler döredildi. («Mydam taýýar» gazeti)


Duş gelýän formalary
 • ylhamam
 • ylhamdan
 • ylhamdy
 • ylhamlar
 • ylhamlar-da
 • ylhamlaryny
 • ylhamly
 • ylhamlylygy
 • ylhamlylyk
 • ylhamy
 • ylhamym
 • ylhamyna
 • ylhamyndan
 • ylhamyny
 • ylhamynyň
 • ylhamyň