ylgatmak işlik

Ylgaw etdirmek, ýüwürtmek, çapdyrmak.

  • Bar-da, eşegi suwa ýak! -- diýip, Mämmet baý Gurbany iki ýana ylgadýardy. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)