ylgaşmak işlik

Bir topar bolup ylgamak, biri bilen bile ýaryşyp ýüwrüşmek, çapyşmak.

  • Aknabat eje oglunyň ir-iýmiş sowgadyndan ylgaşyp gelen oglan-uşaklara gysym-gysymdan paýlaşdyrdy. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

  • Gulmanyň kowum-garyndaşlary ürkek goýun ýaly ylgaşyp geldi. (A. Gowşudow, Powestler we hekaýalar)

  • Biz olar bilen ylgaşdyk.